צמרת הנשיאים – תוכניות

 

* לצפייה בדירות 4 חד' שכיוונן העיקרי צפון, חזיתן לרח' ויצמן ומיקומן בקומות 1-7. C  

 

לצפייה בדירות 5 חד' שכיוונן העיקרי צפון מזרח, חזיתן לרח' ויצמן ומיקומן בקומות 1-7. B1
 

לצפייה בדירות 5 חד' שכיוונן העיקרי צפון מערב, חזיתן לרח' ויצמן ומיקומן בקומות 1-7 .B2
 

לצפייה בדירות 5 חד' שכיוונן העיקרי דרום מערב, חזיתן לשד' הנשיאים ומיקומן בקומות 1-16. A2
 

לצפייה בדירות 5 חד' שכיוונן העיקרי דרום מזרח, חזיתן לשד' הנשיאים, ומיקומן בקומות 1-16.A1
 

לצפייה בדירת 5 חד' מיני פנטהאוז שכיוונה העיקרי צפון מערב, חזיתה לרח' ויצמן, ומיקומה בקומה -8.  D1
 

לצפייה בדירת 5 חד' מיני פנטהאוז שכיוונה העיקרי צפון מזרח, חזיתה לרח' ויצמן ומיקומה בקומה -8.  D2
 

לצפייה בדירות 5 חד' מפוארות, הכוללות מרפסות גדולות במיוחד, שכיוונן העיקרי צפון מערב, חזיתן לרח' ויצמן, ומיקומן בקומות 9-10.  E1
 

לצפייה בדירות 5 חד' מפוארות, הכוללות מרפסות גדולות במיוחד, שכיוונן העיקרי צפון מזרח, חזיתן לרח' ויצמן, ומיקומן בקומות 9-10.  E2
 

לצפייה בדירות 6 חד' דופלקס מפוארות, שכיוונן העיקרי צפון ומערב, חזיתן לרח' ויצמן (כיוון צפון), ומיקומן בקומה 11.F1  
 

לצפייה בדירות 6 חד' דופלקס מפוארות שכיוונן העיקרי צפון מזרח, חזיתן לרח' ויצמן, ומיקומן בקומה 11.  F2
 

לצפייה בדירות 6 חד' דופלקס קומה עליונה, שכיוונן  העיקרי צפון ומערב, חזיתן לרח' ויצמן (כיוון צפון), ומיקומן בקומות 12,14,16. G1-F1
 

לצפייה בדירות 6 חד' דופלקס קומה עליונה שכיוונן העיקרי צפון מזרח, חזיתן לרח' ויצמן, ומיקומן בקומות 12,14,16. G2-F2
 

לצפייה בדירות 6 חד' דופלקס קומה תחתונה שכיוונן  העיקרי צפון מערב חזיתן לרח' ויצמן (כיוון צפון), ומיקומן בקומות 13,15. G1
 

לצפייה בדירות 6 חד' דופלקס קומה תחתונה שכיוונן  העיקרי צפון מזרח חזיתן לרח' ויצמן, ומיקומן בקומות  .13,15 G2
 

לצפייה בדירת 6 חד' פנטהאוז מפוארת הכוללת יחידה  נפרדת שכיווניה העיקריים צפון מערב ודרום, חזיתה לרח' ויצמן ומיקומה בקומה -17.  H1I1
 

לצפייה בדירת 6 חד' פנטהאוז מפוארת, הכוללת יחידה  נפרדת שכיווניה העיקריים צפון מזרח ודרום, חזיתה  לרח', ומיקומה בקומה -17.  H1I2
 

לצפייה בדירת 7 חד' פנטהאוז מפוארת הכוללת 4 כיווני  אוויר מלאים, הכוללת את קומת הגג העליון ,כולל יחידה  נפרדת בגג, ומיקומה בקומות 18 ו- 19. A-107
 

לצפייה בדירת 7 חד' פנטהאוז מפוארת הכוללת 4 כיווני  אוויר מלאים ומיקומה בקומת הגג (קומה 19). A108